top of page
Gradient Background

OPISKELU

OPISKELIJALLE

Opetussuunnitelmat 2023–2026

Opetussuunnitelmat 2020–2023

Opetusohjelmat 2023–2024

Lisätietoa logopedian koulutusohjelmista: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opetussuunnitelma-ja-opintojen-vastaavuudet

Henkilökunta

Professori, logopedian kandi- ja maisteriohjelman johtaja Minna Laakso

Yliopistonlehtori, logopedian kandi- ja maisteriohjelman varajohtaja Leena Tuomiranta

Professori Suvi Stolt
Yliopistonlehtori Seija Pekkala
Yliopistonlehtori Satu Saalasti
Yliopistonlehtori Ritva Torppa

Yliopistonlehtori Sofia Holmqvist-Jämsén

Yliopistonlehtori (50 %) Katri Saaristo-Helin

Yliopistonlehtori (50 %) Paula Salmi

Yliopistonlehtori Inkeri Salmenlinna

Yliopisto-opettaja Alisa Ikonen

Yliopisto-opettaja Terhi Evakoski

Yliopisto-opettaja Niina Nylander

Yliopisto-opettaja Asta Tuomenoksa

Yhteydenotto sähköpostitse: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Koulutussuunnittelija Suvi Kaartinen
Opintoneuvoja Heli Kuusisto

Opintoneuvoja Hanna Räisänen
Harjoittelukoordinaattori Auli Pasanen

Yhteydenotto sähköpostitse: meilahti-student@helsinki.fi

Opiskelijan oikeusturva

HYY:n oikeusturvaopas

HYY:n häirintäyhdyshenkilöt

VALMISTUVALLE

Gradun jättäminen tarkistettavaksi

Kun gradu on valmis ja käynyt läpi esitarkastusprosessin ja viimeiset viilaukset, on aika jättää se tiedekunnalle tarkistettavaksi.

Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi tallentamalla se E-thesis-järjestelmään, jonne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. E-thesiksestä pro gradu -tutkielma ohjataan plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin analysoitavaksi ja työn tarkastajille arvioitavaksi. Arviointiprosessin jälkeen tarkastajat lähettävät työstä arvosanaehdotuksen perusteluineen tiedekuntaneuvoston vahvistettavaksi.  Arvosanaehdotus lähetetään opiskelijalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Ammattioikeuden hakeminen

Koska puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, opiskelijan täytyy hakea laillistamista sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta tutkinnon valmistuttua.

Lisätietoa hakemusprosessista Valviran nettisivuilta.

Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö, joka ajaa ammatillisia, koulutuksellisia ja palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja. Jos et liittynyt opiskeluaikana opiskelijajäseneksi, kannattaa jäseneksi liittyä viimeistään nyt työelämään suunnatessa. Liiton jäsenenä saa mm. neuvontaa työsopimusasioissa, monia etuuksia ja tietenkin Puheterapeutti-lehden kotiin kannettuna.

Puheterapeuttiliiton nettisivut

Fonin jäsenyys

Fonin jäsenyys kestää kuusi vuotta, jonka jälkeen sihteeri ja tiedottaja poistavat tietosi Fonin jäsenrekisteristä ja sähköpostilistalta. Mikäli valmistut ja haluat, että tietosi poistetaan ennen kuin kuusi vuotta on kulunut, voit ilmoittaa tästä osoitteeseen hallitus.foni@helsinki.fi. Mikäli opintosi eivät valmistu kuudessa vuodessa, voit anoa hallitukselta jatkoa jäsenyydellesi vuodeksi kerrallaan. Valmistumisen jälkeen voit liittyä Fonin alumnit -ryhmään Facebookissa.

Gradient Background

LINKKEJÄ

Logopedian ainejärjestöt muissa yliopistoissa

Itä-Suomen yliopisto - Sointi ry 

Oulun yliopisto  — Communica ry

Tampereen yliopisto  — Ääni ry

Turun yliopisto — Putex ry

Åbo akademi — Vocalis vid Åbo Akademi r.f.

Fonille läheiset järjestöt Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta – HYY

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö – Condus ry

HY:n lääketieteen opiskelijat – LKS

HY:n ruotsinkieliset lääketieteen opiskelijat – Thorax

HY:n psykologian opiskelijat – Kompleksi ry

HY:n hammaslääketieteen opiskelijat – HLKS

HY:n translationaalisen lääketieteen opiskelijat – Impactus ry

HY:n sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen opiskelijat

Alan ammattijärjestöjä

Logopedian alaan liittyviä järjestöjä

Muuta hyödyllistä

bottom of page