top of page
Gradient Background

OPISKELU

OPISKELIJALLE

Opetussuunnitelmat 2020–2023

Opetusohjelmat 2023–2024

Henkilökunta

Professori, logopedian kandi- ja maisteriohjelman johtaja Minna Laakso

Professori, logopedian kandi- ja maisteriohjelman varajohtaja Suvi Stolt

Yliopistonlehtori, logopedian kandi- ja maisteriohjelman varajohtaja Leena Tuomiranta (tutkimusvapaalla 30.6.2023 asti)
Yliopistonlehtori Seija Pekkala
Yliopistonlehtori Satu Saalasti
Yliopistonlehtori Ritva Torppa

Yliopistonlehtori Sofia Holmqvist-Jämsén

Yliopistonlehtori Katri Saaristo 

Yliopistonlehtori Inkeri Salmenlinna

Yliopistonlehtori Paula Salmi

Yliopisto-opettaja Alisa Ikonen

Yliopisto-opettaja Susanna Surakka

Yliopisto-opettaja Niina Nylander

Yliopisto-opettaja Satu Paavola

Yliopisto-opettaja Lotta Seppänen

Yliopisto-opettaja Asta Tuomenoksa

Koulutussuunnittelija Suvi Kaartinen
Opintoneuvoja Heli Kuusisto

Opintoneuvoja Hanna Räisänen
Harjoittelukoordinaattori Auli Pasanen puh: 02941 44165

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot:

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opiskelijan oikeusturva

HYY:n oikeusturvaopas

HYY:n häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteinen sähköpostiosoite
hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Juhani Turunen
050 551 6146
juhani.turunen@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

VALMISTUVALLE

Gradun jättäminen tarkistettavaksi

Kun gradu on valmis ja käynyt läpi esitarkastusprosessin ja viimeiset viilaukset, on aika jättää se tiedekunnalle tarkistettavaksi.

Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi tallentamalla se E-thesis-järjestelmään, jonne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. E-thesiksestä pro gradu -tutkielma ohjataan plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin analysoitavaksi ja työn tarkastajille arvioitavaksi. Arviointiprosessin jälkeen tarkastajat lähettävät työstä arvosanaehdotuksen perusteluineen tiedekuntaneuvoston vahvistettavaksi.  Arvosanaehdotus lähetetään opiskelijalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Ammattioikeuden hakeminen

Koska puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, opiskelijan täytyy hakea laillistamista sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta tutkinnon valmistuttua.

Lisätietoa hakemusprosessista Valviran nettisivuilta.

Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö, joka ajaa ammatillisia, koulutuksellisia ja palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja. Jos et liittynyt opiskeluaikana opiskelijajäseneksi, kannattaa jäseneksi liittyä viimeistään nyt työelämään suunnatessa. Liiton jäsenenä saa mm. neuvontaa työsopimusasioissa, monia etuuksia ja tietenkin Puheterapeutti-lehden kotiin kannettuna.

Puheterapeuttiliiton nettisivut

Fonin jäsenyys

Fonin jäsenyys kestää kuusi vuotta, jonka jälkeen sihteeri ja tiedottaja poistavat tietosi Fonin jäsenrekisteristä ja sähköpostilistalta. Mikäli valmistut ja haluat, että tietosi poistetaan ennen kuin kuusi vuotta on kulunut, voit ilmoittaa tästä osoitteeseen hallitus.foni@helsinki.fi. Mikäli opintosi eivät valmistu kuudessa vuodessa, voit anoa hallitukselta jatkoa jäsenyydellesi vuodeksi kerrallaan. Valmistumisen jälkeen voit liittyä Fonin alumnit -ryhmään Facebookissa.

Gradient Background

LINKKEJÄ

Logopedian ainejärjestöt muissa yliopistoissa

Itä-Suomen yliopisto - Sointi ry 

Oulun yliopisto  — Communica ry

Tampereen yliopisto  — Ääni ry

Turun yliopisto — Putex ry

Åbo akademi — Vocalis vid Åbo Akademi r.f.

Fonille läheiset järjestöt Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta – HYY

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö – Condus ry

HY:n lääketieteen opiskelijat – LKS

HY:n ruotsinkieliset lääketieteen opiskelijat – Thorax

HY:n psykologian opiskelijat – Kompleksi ry

HY:n hammaslääketieteen opiskelijat – HLKS

Alan ammattijärjestöjä

Logopedian alaan liittyviä järjestöjä

Muuta hyödyllistä

bottom of page